Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną:www.drenio.pl Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Drenio Aneta Byczkowska

Ul. Błażeja 19

80-209 Chwaszczyno

Kontakt:

Tel.: 519-855-252

e-mail: shop@drenio.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowana pod numerami 
NIP: 839-292-83-61, REGON: 380619819


KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.drenio.pl, zwanego dalej "SPRZEDAWCA".
 2. Sklep prowadzony jest przez Drenio Aneta Byczkowska, ul Błażeja 19, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 839-292-83-61, zwaną dalej "Administratorem".
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy

– www.drenio.pl, e-mail

– shop@drenio.pl, adres korespondencyjny

 1. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
 • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
 • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;

 

 

 • 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzone jest usługa wykonania na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu mebli na zamówienie: ławki, podnóżki, stoliki, skrzynie, zagłówki, łóżka a także dodatki.
 2. Oferowane przedmioty wykonywane w ramach usługi wykonania są ręcznie robione, nowe, na zamówienie.
 • 4. Wymogi techniczne

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 • aktywne łącze internetowe,
 • Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1GB,
 • System operacyjny co najmniej Windows XP
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 3. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1280x768.

 

 • 5. Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 • dokładny opisu danego produktu i jego cech,
 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatę za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,
 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem drenio.pldostępnego po naciśnięciu przycisku – „do koszyka” nad opisem danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
 • Imię i nazwisko lub/i nazwa firmy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • NIP / W przypadku chęci otrzymania faktury VAT
 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam”. Po uzupełnieniu i przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 2. W przypadku złożenia zamówienia mailowego przez Klienta poprzez wysłanie danych osobowych i specyfikacji produktu na adres  shop@drenio.pl i następnie jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu.
 3. Nie ma możliwości anulowania zamówienia przez Klienta po dokonaniu wpłaty pełnej kwoty a także po wpłacie zadatku za zamówienie na konto Sklepu.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 5. Kolory przedstawione w sklepie mogą różnić się w zależności od ustawień monitora, natomiast wymiary zamówionego produktu mogą różnić się nieznacznie do + 2 cm. Wymiar np. 80x35cm określa wymiar desek użytych do wykonania produktu - Wymiar może delikatnie się różnić ze względu na użytą gąbkę oraz materiał. Całkowita wysokość określona jest w każdym z opisów produktu. Wysokość całkowita każdego z oferowanych produktów może różnić się w zależności od pikowania bądź naciągnięcia materiału +/- 2 cm.
 6. Waga maksymalna udźwigu ławki/skrzyni/stolika/podnóżka to do 100 kg.
 7. Zakupione przedmioty powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tj. ławka do siedzenia, łóżko do leżenia i spania. Przedmioty nie sa przystosowane do używania ich niezgodnie z przeznaczeniem np. skakanie po produktach, gdyż może to znacznie obniżyć jego wytrzymałości doprowadzić do zniszczenia. W takich przypadkach reklamacji nie uwzględnia się.
 8. Tkaniny należy czyścić miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, za pomocą piany z wody i mydła. Po czyszczeniu, należy zmyć czystą wodą i osuszyć miękką szmatką. Nie wolno używać silnych detergentów oraz środków dezynfekcyjnych (nie wystawiać na kontakt z rozpuszczalnikami). Nie czyścić chemicznie. Tkanin nie należy poddawać na działanie światła słonecznego. Tkaniny z kolekcji MAGIC HOME oraz CLEANABOO należy czyścić w zależności od zabrudzenia w dedykowany sposób, sposób czyszczenia producent określa na swojej stronie internetowej.
 9. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie ploraz po zaksięgowaniu pełnej kwoty, bądź zadatku na koncie Sklepu.
 • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 • W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 1. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 2. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
 • płatność za pobraniem - wiąże się z wpłaceniem zadatku przez Klienta w momencie złożenia zamówienia (zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia), pozostała część kwoty płatna gotówką przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.

Zadatek jest wpłatą bezzwrotną.

 • zwykły przelew (Drenio Aneta Byczkowska Bank Millenium : nr konta PL 10 1160 2202 0000 0003 5427 4791).
 • Płatność serwisem płatności internetowe Shoper.
 1. Termin na wykonanie płatności przez Klienta wynosi do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty pełnej kwoty bądź zadatku przez Klienta.
 3. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 25 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, czas podany przy produkcie jest terminem orientacyjnym:
 • czas realizacji liczony jest od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
 • czas realizacji liczony jest od zaksięgowania zadatku za produkt w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.
 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm: kurierskich. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Czas i koszty dostawy. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 2. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta - Klient ponosi dodatkowy koszt wysyłki wg. cennika w sklepie + koszt naliczony przez Kuriera za powrót paczki do nadawcy.
 3. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru koszt wysyłki podany zostanie w koszyku zamówienia, dla większej ilości koszt jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej - wraz ze zmianą statusu Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki od firmy kurierskiej. Przesyłkę można zlokalizować pod adresem firmy kurierskiej doręczającej paczkę.
 5. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem za pośrednictwem adresu mailowego shop@drenio.pli poinformowaniu o planowanym terminie i godzinie odbioru. Odbiory osobiste możliwe są tylko po wcześniejszym ustaleniu.
 6. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 7. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura (Chęć otrzymania faktury jeśli nie zostanie podany numer NIP prosimy wpisać w pole komentarza do zamówienia). Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury. 
 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny
 1. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

 • 6. Reklamacje i gwarancja

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma ukrytą wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres shop@drenio.pllub listem poleconym na adres ul. Błażeja 19, 80-209 Chwaszczyno
 2. Reklamacji nie podlegają produkty używane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz produkty uszkodzone wyraźnie poprzez niedbałość i działanie celowe użytkownika.
 3. Towary zakupione od producenta Drenio Meble podlegają rocznej gwarancji.
 4. Gwarancji podlegają produkty nowe i jeżeli oferta nie stanowi inaczej.
 5. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena zostaje ustalana bezpośrednio z Klientem,
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 11. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 12. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 13. Paczki należy otwierać ostrożnie bez użycia noża/nożyka, użycie takiego narzędzia wiąże się z uszkodzeniem tapicerki przy rozpakowywaniu paczki. Paczki uszkodzone przy rozpakowywaniu przez Klienta nie mają możliwości reklamacji.
 14. Stan odebranego towaru należy sprawdzić w obecności kuriera, szczególnie jeśli stan taśmy bądź kartonu narusza wątpliwości Klienta. W momencie stwierdzenia uszkodzenia należy powiadomić kuriera doręczającego paczkę oraz Sklep, a wraz z kurierem należy spisać protokół szkody. Bez wypełnionego protokołu złożenie reklamacji u kuriera jest nie możliwe.

 

 

 • 7. Reklamacje uszkodzenia podczas transportu

 

 1. Procedura reklamacyjna:

Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody. Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody (w protokole prosimy zaznaczyć dokładnie uszkodzenia kartonu - jest to ważne aby przypilnować kuriera do zaznaczenia, że karton został uszkodzony), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki (prosimy o jak najszybsze zgłoszenie a także o poinformowanie nas mailowe/telefoniczne). Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera(sugerujemy pozostawienie kartonu do czasu uzyskania decyzji od firmy kurierskiej). Na adres shop@drenio.pl prosimy także o przesłanie zdjęć uszkodzenia, zdjęć uszkodzeń kartonu a także skan protokołu szkody. 

Zgodnie z prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca. Właściciel towaru powinien więc złożyć reklamację bezpośrednio do firmy kurierskiej.

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji: formularz reklamacyjny, zdjęcia uszkodzenia towaru, zdjęcia uszkodzenia kartonu, poprawnie spisany protokół szkody oraz potwierdzenie wartości przesyłki (faktura, paragon, kosztorys wytworzenia towaru).

Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, prosimy o przesłanie kopii decyzji na adres mailowy: shop@drenio.pl

 

 • 8. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Produkt wykonywany jest pod indywidualne zamówienie Klienta. Klient określa wymiar, materiał, kolor przez co produkt zostaje wyprodukowany według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nie obowiązuje zwrot towaru. 

 

 • 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

 

 Inne kwestie – ważne informacje do przeczytania przed dokonaniem zakupu

 • Kolory tkanin prezentowane na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od rodzaju i ustawień monitora
 • Wymiary podane przy produktach mogą się różnić od rzeczywistych z tolerancją błędu miary +/- 2 cm
 • Prezentowane modele i kształty w kreatorach produktów są tylko szkicami, w rzeczywistości mogą się różnić wyglądem od szkiców
 • Na wygląd pikowania ma duży wpływ tkanina jaka zostanie do niego przez Państwa wybrana. Każda tkanina ma inną strukturę i grubość co wpływa na wygląd pików i powstałych przy tym plisowań
 • Czas realizacji zamówienia jest często uzależniony od dostępności surowców, jednak dokładamy wszelkich starań aby nie przekroczył 21 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia

 

Promocje
Ławka do przedpokoju SCANDI 90x27 cm OD RĘKI
Ławka do przedpokoju SCANDI 90x27 cm OD RĘKI
330,00 zł 249,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl